O nás

Zlatý kompas – hľadanie poznania a radosti

Organizácia Zlatý kompas sa už niekoľko rokov venuje deťom predprimárneho a primárneho vzdelávania. Martin Kuruc – konateľ, ktorý od 17–tich rokov pôsobí ako animátor, tvorí rozprávkové a dobrodružné školy v prírode, letné tábory a sústredenia pre deti.

Martin Kuruc: „Zlatý kompas je výnimočný individuálnym prístupom. Každú školu v prírode osobne konzultujeme s pedagógmi, rešpektujeme profiláciu školy, klímu triedy. Animačný program je celodenný. Vedú ho kvalifikovaní animátori s bohatými skúsenosťami. Tomu svedčí aj bohatá ponuka animačného materiálu, zameraného na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, koordinácie pohybov, reakcie na signál, ladnosť pohybov, environmentálneho cítenia, socializácie či rozvoj emocionálnej stránky dieťaťa. Učiteľky majú možnosť v spolupráci animátorov diagnostikovať deti v neznámom prostredí a v nových situáciách. Maximálny počet detí u nás je 50. Majú vždy stredisko pre seba a môžu tak využiť jeho plný potenciál.“

 

V čom sa odlišujeme?

Plánujeme množstvo environmentálnych aktivít priamo v prírode. Deti majú k dispozícii mikroskopy, lupy, digitálne technológie, lisy na tvorbu herbárov. Svoje aktivity si priamo zaznamenávajú a tvoria časopisy, herbáre, zbierajú materiál na tvorbu prezentácií. Získajú svojou vlastnou aktivitou množstvo nových poznatkov a zážitkov.
Deti sa stretnú so zvieratami – jazdia na koňoch, či navštívia Mini ZOO. Majú možnosť zvieratká nakŕmiť a vypočuť si prednášku o zvieratkách.

Rešpektujeme psychohygienu detí, striedanie rušných a pokojných aktivít tak, aby deti neboli zaťažené, zároveň sa však nenudia. To všetko rešpektujúc vekové a individuálne osobitosti detí.

Všetky aktivity umožňujú deťom plnohodnotnéhý zážitok a  zažiť pocit úspechu. Rozvíjame emocionálnu inteligenciu spolu s rozprávkovým bytosťami. Pomáhajú svojim kamarátom, riešia úlohy v tímoch, budujú si sebadôveru.

Školy v prírode sa realizujú na strediskách, ktoré sú zrenovované. Súčasťou každej izby je i kúpeľňa s toaletou. Izby sú komfortné, útulné.

Pedagógovia a deti sú nadšené animačným programom a často sa zaujímajú o inovačné aktivity, ktoré deti nadchnú.

V spolupráci s odborníkmi organizujeme odborné semináre, konferencie a workshopy, ktoré budú svojím obsahom jedinečné, inovatívne a  budú veľkým prínosom pre pedagógov. Všetci tvorcovia do nich vnesú kus svojej fantázie, tvorivosti, nadšenia a nových informácií. Teším sa na spoluprácu s nimi.“

 

Aktivity Zlatý kompas  

 • Rozprávkové školy v prírode pre materské školy
 • Dobrodružné školy v prírode pre prvý stupeň základných škôl
 • Školy v prírode spojené s plaveckým výcvikom
 • Bilinguálne školy v prírode – slovenský a anglický jazyk
 • Lyžiarske zájazdy pre druhý stupeň základných škôl
 • Jednodňové školské výlety spojené s výletom a animačným programom
 • Dvojdňové a trojdňové školské výlety spojené s plávaním
 • Letné tábory pre deti a mládež
 • Tanečné, športové a hudobné sústredenia pre kluby a školy
 • Animačné programy na detských akciách, oslavách
 • Jednodňové zážitkové školenia pre pedagógov
 • Odborné konferencie spojené s workshopmi, zážitkom a prekvapením

 

Martin Kuruc, konateľ