Plavecký výcvik so školou v prírode

Plaváreňnd3_3910

 

Unikátne spojenie školy v prírode a plaveckého výcviku – pre školy, ktoré nestrácajú čas!

Dopoludnia prebieha plavecký výcvik v krytej plavárni v Starej Turej denne – rozvíjanie a zdokonaľovanie plaveckých zručností pod vedením skúsených, kvalifikovaných plavčíkov. Pre žiakov, ktorí nemôžu absolvovať plavecký výcvik bude pripravený animačný program na stredisku.

Popoludní – Animačný program podľa výberu školy. Edukačné aktivity zamerané na enviromentálne vzdelávanie priamo v prírode, učenie sa formou hier. Športové aktivity, súťaže zamerané na kooperáciu, rozvoj hrubej motoriky, koordinácie pohybov, vytrvalosti.Aktivity s prvkami hudobnej, dramatickej a výtvarnej výchovy zamerané na podporu tvorivosti a spolupráce žiakov

Ponúkame:

  • Kvalitný program pre deti tvorený skúsenými animátormi s pedagogickým vzdelaním
  • Množstvo výtvarného, technického, športového materiálu a náčinia pre deti
  • Plavecké tyče, kornútky, surfy
  • Bohatý animačný materiál
  • Pobytové prekvapenie pre deti a pedagógov
  • Certifikát o ukončení plaveckého výcviku
  • Kvalitné ubytovanie na 5 dní/ 4 noci
  • Strava 5 krát denne
  • Pitný režim
  • Kvalifikovaný zdravotník, lekárnička 24 hodín denne

 

Cenová ponuka pri počte cca 40 detí :

 
Škola v prírode s plaveckým výcvikom
Cena školy v prírode – ubytovanie a animačný program na 5 dní:                  145 €

Plavecký výcvik

 

 

Čiastkové ceny

Celková cena plavecký výcvik

Doprava na plaváreň mikrobusmi

 100 €/ cesta zo strediska na plaváreň a späť

400 €/ 4 dni

Plaváreň

135 €/ 1 deň prenájom

540 €/ 4 dni

Plavčíci/4 osoby

100€/1 deň

400 €/4 dni

Cena za plavecký výcvik pri počte cca 35 detí

cca 40 €/ 1 dieťa

1340 €/cca 35 detí

Celková cena pri počte cca 35 detí

185 €

Cena pri využití dotácie zo štátu: LEN 85 € !!!