Ponuka pre materské školy

Poďte s nami za rozprávkovým dobrodružstvom

73

 

 

 

 

Máme dlhoročné skúsenosti s realizáciou pobytov pre deti predškolského veku, a preto Vám ponúkame fantastické pobyty pre deti z Vašej materskej školy.Tematický animačný program, ktorý sa bude realizovať ako príbeh a bude postupne gradovať. Máte na výber z týchto programov:

„VESELÍ INDIÁNI“

alebo

„ROZPRÁVKOVÉ DOBRODRUŽSTVO“

 Čo ponúkame:

 • Deti a pani učiteľky budú ubytované v trojhviezdičkových hoteloch s milým a ochotným personálom v Areáli Zdravia v Jedľových Kostoľanoch, či v Areáli Podvišňové v Bzinciach pod Javorinou
 • Pobyt od pondelka do piatku, strava 5 – krát za deň, pitný režim
 • K dispozícii máte kompletný animačný materiál. Nepotrebujete nič z MŠ.
 • Animátori sú po celý čas v kostýmoch.
 • Animačný program realizujú kvalitní, spoľahliví animátori s animačnou či pedagogickou praxou po celý deň za akéhokoľvek počasia.
 • Jazda na koňoch, prednáška o starostlivosti o kone, alebo návšteva Mini Zoo farmy.
 • 24 hodinová starostlivosť kvalifikovanej a skúsenej zdravotníčky.
 • Cena za jeden turnus so všetkými bonusmi: len 135 EUR

 

EXTRA BONUSY:

 • Enviromentálne aktivity prirodzene zapracované do animačného programu – lupy, mikroskop, ďalekohľady, Digitálny program Animuj svoj svet
 • Maskot pre každú materskú školu, ktorý bude sprevádzať aktivitami, a ktorého si vezmú deti do MŠ
 • Zriadenie e – mailu pre rodičov, na ktorý každý večer dostanú správu o programe, ktorý prebiehal počas dňa aj s fotografiami detí.
 • Spracovanie rozprávkového dobrodružstva pre MŠ, poskytnutie na USB kľúči či na CD hneď po ukončení turnusu.
 • Vlastná kniha so zážitkami každého dňa
 • Tričko s logom Zlatý kompas pre deti i pani učiteľky

 

BONUSY PRE PANI UČITEĽKY:

 • Vzdelávanie pre pani učiteľky – počas pobytu na ŠVP sa pani učiteľky môžu postupne (tak, aby bola dodržaná bezpečnosť detí) vzdelávať na niektorom z workshopov   Alexandry Borovkovej-Kuruc na témy:
 • TANEC MÁ BYŤ ZÁBAVA (ako naučiť deti predškolského veku tancovať, využiť priestor, tancovať samostatne, vo dvojici, v skupine detí a zapamätať si tanečné prvky bez následnej podpory učiteľky)
 • Metóda EUR (efektívne a v praxi overené metódy zamerané na rozvíjanie kritického myslenia, predčitateľskej gramotnosti, tvorivosti detí predškolského veku)
 • EMOTIKON  (aktivity zamerané na efektívne rozvíjanie emocionálnej inteligencie dieťaťa, rozvoj interpersonálnych a intrapersonálnych zručností, spolupráce s rodinou, prevencie šikany v predškolskom veku)

 

VÝSTUPY Z NAŠEJ SPOLUPRÁCE:

 • Nezabudnuteľné zážitky pre deti i pani učiteľky
 • Maskot
 • Digitálna verzia príbehu nášho dobrodružstva
 • Tričká pre deti i dospelých
 • Kniha dobrodružstva
 • Animácie vytvorené deťmi, videá a prezentácie
 • Herbár
 • Nové vedomosti, skúsenosti
 • Nové priateľstvá

 

Garant projektu: PaedDr. Alexandra Borovková-Kuruc

 • riaditeľka materskej školy Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec,
 • autorka knihy Tvorte s nami – didaktické aspekty využitia tvorivej dramatiky v materskej škole,
 • trénerka mažoretiek Sašetiek z Hlohovca