Vzdelávanie pre učiteľky MŠ

Pripravujeme pre vás tri zaujímavé workshopy, ktoré obohatia vašu pedagogickú prax:

  • TANEC MÁ BYŤ ZÁBAVA

    (ako naučiť deti predškolského veku tancovať, využiť priestor, tancovať samostatne, vo dvojici, v skupine detí a zapamätať si tanečné prvky bez následnej podpory učiteľky)

  • Metóda EUR

    (efektívne a v praxi overené metódy zamerané na rozvíjanie kritického myslenia, predčitateľskej gramotnosti, tvorivosti detí predškolského veku)

  • EMOTIKON

     (aktivity zamerané na efektívne rozvíjanie emocionálnej inteligencie dieťaťa, rozvoj interpersonálnych a intrapersonálnych zručností, spolupráce s rodinou, prevencie šikany v predškolskom veku)

Workshopy je možné realizovať po dohode priamo vo vašej materskej škole. ich lektorkou je PaedDr. Alexandra Borovková-Kuruc, autorka publikácie Tvorte s nami – didaktické aspekty tvorivej dramatiky v materskej škole, riaditeľka materskej školy Kalinčiakova 1, Hlohovec.

Informácie o cene, časovej dotácii a podmienkach realizácie na tel. čísle: 0910 951 698, alebo e-mail: sasetka.cheer@gmail.com